Гагарин Серж
Гагарин Серж с 08:00 до 13:00

Осторожно, Зубрейчук

ПРАВИЛА АКЦІЇ «Обережно, Зубрейчук!»

1.Організатори Акції «Обережно, Зубрейчук!»

1.1. Організатором Акції «Обережно, Зубрейчук!» (рос. мовою також «Осторожно, Зубрейчук!», далі «Акція») є «Радіо П’ятниця» – ТОВ «АНТАРІО ЛТД», місцезнаходження 04053, Україна, м. Київ, вулиця Артема, будинок 21 (далі «Організатор»).

Партнером Акції є АЗК «ОККО» - ПАТ «Концерн Галнафтогаз», місцезнаходження м. Львів, вул. Пластова, 1) (далі «Партнер»).

Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих Умов здійснює Організатор.

2. Участь в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні дієздатні фізичні особи - громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та яким присвоєно ідентифікаційний номер платника податків, які в Період проведення Акції виконали умови цих Правил (надалі «Учасник Акції»).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організатора та Партнера Акції, а також їх близькі родичі (чоловік, дружина, діти, брати, сестри, батьки).

3. Тривалість Акції

3.1. Період проведення Акції: у будні з 09.02.2017 до 29.12.2017 р. включно.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Радіо П’ятниця» по всій мережі мовлення, з понеділка до п’ятниці о 9:15.

4. Умови і порядок участі

4.1. Щоб взяти участь в Акції, необхідно після відповідного оголошення ведучого/ведучої в ефірі радіостанції «Радіо П’ятниці» додзвонитися до студії за номером (044) -377-55-97 та відгадати дорожній знак, який описує ведучий/ведуча.

4.2. Якщо перший Учасник, який додзвонився, не зміг відгадати марку автомобіля, яку описав ведучий/ведуча, можливість відповісти надається Учаснику Акції, який додзвонився до студії наступним. Максимальна кількість Учасників, які мають змогу зателефонувати та відповісти на запитання протягом одного ефіру – 3(три).

4.3. Результати Акції в кожному ефірі остаточні і оскарженню не підлягають.

4.4. Вартість послуг телефонного зв’язку оплачує Учасник відповідно до тарифів його оператора. Організатор та Партнер не несуть відповідальність за якість зв’язку протягом участі в Акції.

4.5. Переможцем Акції є Учасник, який/яка відгадав/відгадала дорожній знак у відповідному ефірі та який/яка не вважаються такими, що втратили право на отримання Подарунку Акції відповідно до Правил Акції.

4.6. Акція передбачає особисту участь. Заборонено передоручати відгадування дорожнього знаку та/або отримувати Подарунок Акції особі іншій, ніж та, яка додзвонилась до студії для участі в Акції.

5. Подарунки Акції

5.1. Подарунок Акції — 10 літрів пального виду А-95 або Diesel ТМ Pulls (на вибір Учасника, який відгадав марку автомобіля у відповідному ефірі), які можна заправити на діючому АЗК «ОККО» на всій території України (крім АР Крим).

6. Порядок та умови отримання подарунків учасниками Акції

6.1. Організатор зобов’язується надати Учаснику Акції Подарунок Акції, якщо такий Учасник відгадав дорожній знак у відповідному ефірі. Партнер Акції не несе відповідальності за виконання Організатором зобов’язання із надання Учаснику Акції Подарунку Акції.

6.2. Подарунки Акції можна отримати в робочі дні з 10.00 до 18.00 за адресою: ТОВ «АНТАРІО ЛТД» (радіостанція «Радіо П’ятниця»), вул. Кирилівська (назва до перейменування – вул. Фрунзе), 104-а, м. Київ.

6.3. Учасник може отримати Подарунки Акції протягом 30 календарних днів від дня вгадування ним марки автомобіля у відповідному ефірі. Після спливу зазначеного строку Учасник вважається таким, що втратив право на отримання Подарунків.

6.4. Для отримання Подарунків Акції Учасник зобов’язаний звернутися до Організатора у вказані у п.п. 6.2 та 6.3. цих Правил терміни та надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду.

6.5. Всі Подарунки Акції не можуть бути обміняні Організатором або Партнером Акції на будь-який еквівалент, в тому числі на грошовий.

7. Особливі умови

7.1. Учасник, який відгадав дорожній знак у відповідному ефірі «Радіо П’ятниця» та здобув право на отримання подарунку Акції, не може брати участь у будь-яких акціях «Радіо П’ятниця» протягом 30 календарних днів від дня відгадування ним марки автомобіля у відповідному ефірі.

7.2. Забороняється участь в Акції з використанням ліній зв’язку, що дозволяють здійснювати дзвінки одночасно кількома абонентами з одного телефонного номера. Якщо після оголошення Учасника переможцем буде виявлено, що з номера, з якого він/вона телефонував/телефонувала, одночасно надходили інші дзвінки, такий Учасник вважатиметься таким, що втратив право на отримання Подарунку Акції.

7.3. Переможець Акції може отримати Подарунок Акції лише особисто, пред’явивши при отриманні оригінал паспорту та ідентифікаційного коду.

7.4. У разі, якщо в Організатора виникнуть сумніви щодо особистої участі Учасника у Акції, Організатор має право звірити голос особи, яка прибула для отримання Подарунку Акції з голосом особи, яка відгадала дорожній знак у відповідному прямому ефірі. У разі, якщо голоси не збігаються або особа, яка звернулася для отримання Подарунку Акції, відмовляється від процедури звіряння голосів, такій особі буде відмовлено у видачі Подарунку Акції.

7.5. Організатор має право відмовити у видачі Подарунку Акції, якщо дані, повідомлені особою безпосередньо під час проведення Акції, не збігаються з даними особи, яка звернулася для отримання Подарунку Акції. Такими даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.

7.6. Організатор має право відмовити особі у видачі Подарунку Акції, якщо така особа в минулому, протягом останніх трьох років, порушувала правила, визначені в даному розділі при проведенні акцій і конкурсів на радіостанціях Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ, Джем ФМ.

7.7. У разі, якщо особа стала переможцем цієї Акції на радіостанціях: «Ретро FM», «NRJ», «Радіо Пятниця» «Авторадіо», вона не має права в подальшому брати в ній участь. Одна й та сама особа не може отримати більше одного подарунку Акції.

8. Інші умови.

8.1 У разі, якщо внаслідок порушення Учасником Акції вимог розділів 2 та 7 цих Правил він/вона вважаються такими, що втратили право на отримання Подарунку Акції, такий Подарунок Акції може, відповідно до рішення Організатора, бути перенесений на наступний ефір або ж не бути виданим нікому взагалі.

8.2. Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджуються з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, можуть оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні активності Організаторів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організаторами доки не мине потреба, в тому числі оголошення даних Переможця в ефірі радіостанції «Радіо П’ятниця» та на Сайті. Згода вважається наданою з моменту надання персональних даних.

Заказать песню

Структура власності