«Школа Бізнесу Нова пошта»

«Школа Бізнесу Нова пошта»

Методологія управління бізнес-процесами 

Щоб постійно розвивати компанію, важливо забезпечити грамотне управління бізнес-процесами. Для цього використовується ціла система методів, спрямованих на збільшення ефективності діяльності бізнесу. За допомогою даних методик визначаються етапи виробничого циклу, організовується їх виконання, підвищується якість результатів роботи. Основним завданням є приведення бізнес-процесів у відповідність зі стратегією розвитку фірми. Всі процеси в сукупності і окремо повинні бути організовані так, щоб їх результати забезпечували досягнення цілей конкретного бізнесу.

Самостійно зрозуміти, як управляти бізнес-процесами, вкрай складно навіть досвідченим підприємцям. Тому представникам малого бізнесу України стане в нагоді навчальна програма від проєкту «Школа Бізнесу Нова пошта», яка відкриє для підприємців секрети ефективного розвитку та розширення діяльності своєї фірми. За бажанням кожен може зареєструватися на онлайн-інтенсив, в ході відео-лекцій якого досвідчені практики бізнесу докладно розкажуть про методологію управління бізнес-процесами. Ми ж пропонуємо коротко розглянути, для чого це потрібно власникам компаній.

Навіщо потрібно вміти управляти бізнес-процесами?

Управління бізнес-процесами вирішує ряд завдань:

  • скорочення часу на виконання роботи співробітниками підприємства: досягається автоматизацією та складанням алгоритмів для всіх процедур; 
  • підвищення якості результатів етапів виробничого циклу: для цього впроваджуються системи контролю, забезпечується прозорість усіх дій всередині процесу; 
  • управління підприємством, виходячи з його реального стану: при цьому враховується величина витрат на виготовлення продукції, об'єм закупівель сировини та інші важливі моменти; 
  • підвищення «гнучкості» ділових процесів: досягається завдяки залученню учасників виробничого циклу до модернізації та впровадження нових систем. 

Сучасні методи управління

Управління бізнес-процесами здійснюється за допомогою різних підходів, серед яких найбільш поширеними є безперервне вдосконалення, інжиніринг, реінжиніринг, перепроєктування.

Безперервне вдосконалення

Цей метод має довгостроковий характер. Його відрізняє поступова зміна бізнес-процесів, що здійснювалися спочатку на нижчих рівнях та планомірно переходять в коригування найважливіших етапів циклу компанії. Технологія безперервного вдосконалення заснована на використанні пропозицій учасників виробництва. Позитивним моментом використання є можливість управління в поточному режимі. При цьому нововведення не будуть викликати у робітників невдоволення. До негативних якостей підходу відноситься відсутність оперативності в прийнятті рішень.

Інжиніринг

Цей метод характеризується побудовою системи бізнес-процесів, які спрямовані на задоволення потреб клієнтів, при цьому виключається масове виробництво. Підхід найбільш ефективний в умовах сильної диференціації попиту та пропозиції на ринку. До плюсів використання відноситься можливість проєктування різних процесів, залежно від особливостей груп клієнтів. Мінусом є трудомісткість підходу. При цьому створена модель не завжди може бути ефективною.

Реінжиніринг

В основі методу лежить повне перепроєктування наявних процесів з відмовою від встановлених правил та шаблонів. Реінжиніринг передбачає кардинальну модернізацію системи підприємства. До сильних сторін методу відноситься різкий стрибок ефективності та продуктивності. Слабкою стороною вважається ризик невдачі при створенні нових процесів, висока витратність проєкту.

Перепроєктування

Відрізняється концентраційним характером покращення процесів. Застосовується, якщо робота компанії в цілому задовільна, але є можливість поліпшити наявні показники. При цьому процеси аналізуються, усуваються зайві та дублюючі функції, вводяться нові етапи циклу, операції автоматизуються та наводяться до певних стандартів. Позитивним моментом є вдосконалення вже наявного процесу. Мінусом вважається побудова нових функцій на основі старої системи, яка може бути недостатньо ефективною